PÅ TVERS AV DET BESTÅENDE


Ingers teorier er basert på oppdagelser som er gjort over en periode på 12 år ved å studere eksistensen på filosofiske måter og i mange forskjellige vinklinger uten å bli influert av media eller rådende oppfatninger. Hun er opptatt av å formidle at hun har oppdaget en rekke ting som naturvitenskapen tar for gitt eller overser på grunn av den herskende kulturen innenfor forskning og undervisning. Her er noen artikler om hennes tilnærming:

Studie som viser vei til partikkelbevissthet

Kan man finne broen mellom vitenskap og religion?
- ved å studere partikler på en annerledes måte enn det fysikerne gjør i dag?

Det fysikken har funnet om atomer trenger å få betydning for vitenskapelig tenkning.
Er vitenskapsfolk redde for å søke etter hva liv egetlig er?

Finnes mørk materie eller er mørke bare fravær av lys?

Følelsene som står i veien for oss - og vitenskapen.
Litt om kvantefysikk i praksis

Sorte hull er universets sykdomstegn
De er dannet av partikler som ikke følger kosmisk lov

En fabel om opprinnelsen av eksistensen

Da Skaper-intelligensen gikk ned på Jorda

Da Skaper-intelligensen gikk ned på Jorda del II

De universelle egenskapene
Dette er ikke et essay, men en liste over gode egenskaper som jeg har utarbeidet i nært samarbeid med intelligensene i de høyeste dimensjoner. Den er tankevekkene og lærerik for den som er på jakt etter de gode verdiene vi trenger å hente tilbake.

 

 Grensesprengende foredrag