PÅ TVERS AV DET BESTÅENDE

En historie om eksistensens opprinnelse.

Innledning

Er det mulig at Gud består av partikler? Kan alt som eksisterer faktisk være en stor partikkelorganisme som på en eller annen måte er sammenkoblet? Kunne Gud ha mistet kontrollen over den enorme organismen som Kosmos er, langt tilbake i tid? Kunne noen “der oppe” ha gitt forklaringer til menneskene som ikke var helt sanne, men med det formål å gi gode leveregler og verdier?

Hvordan går det an å komme med de påstandene som forfatteren hevder her? Det er fordi hun har funnet ut hvordan følelsene påvirker bevisstheten. Resultatet av mange års arbeid viste henne at negative følelser som stammer fra små og store vonde hendelser, danner begrensende tanker som hindrer oss i å tro på oss selv, som hindrer oss i å se og forstå hva som er mulig.  Det vil si, slike følelser (f. eks. frykt, mindreverdighetsfølelse, sinne, selvbebreidelse, skam, skuffelse og lignende) hindrer oss i stor grad i å strekke oss lenger enn det bestående!

Etter å ha lagt bak seg smertefulle følelser ved å bruke Frigjøringsnøklene i mange år, ble hun i stand til å forstå mer og mer av eksistensens natur, det vil si, av det som ikke er kjent verken i vitenskap eller religioner. Hun fikk til og med kjennskap til ting som arkeologer og historikere ikke har funnet. I dag kan hun kommunisere med intelligente vesener, mestre, som har utviklet seg fra det som hun forteller om i denne fabelen. De har utviklet seg fra enkeltpartikler, som i gruppe hadde evne til å tenke selvstendige tanker.  Hun spør dem ofte nye spørsmål om hvorfor verden er slik den er. – Og hun får svar som har blitt mer og mer logiske etter hvert som hun har arbeidet med dette. Selv om denne beretningen er formulert som en fabel, legges den også fram som en teori som vitenskapsfolk kan tenke over og bruke som utgangspunkt for forskning

Hun mener, at etter hvert må vitenskapen innse at livet har utviklet seg fra bevissthet. Da er det veldig interessant å forstå hva bevissthet er. Hvordan bevissthet har oppstått. Til alle tider har filosofer framsatt teorier om sammenhengen mellom materie og ånd. Forfatteren kom etter hvert fram til at vi må helt tilbake til utgangspunktet for eksistensen for å finne svar. Det er disse hun presenterer her.

Når man studerer partiklene som danner atomer og molekyler fra en ny vinkel, kan man oppdage at partiklene har en rekke egenskaper som må anses å være bevisste egenskaper. De må bl.a. kunne huske, samarbeide, kommunisere og ha tillit for å kunne danne alle de grunnstoffene som fins. Når man vet at partiklene i tillegg er i stand til å danne forbindelser og reaksjoner mellom atomene, er man ikke i tvil om de må ha evne til å la seg bli programmerte til å utføre ganske så kompliserte oppgaver. De må ha en enorm evne tll å huske, det vil si de må ha en minnebank og evne til å ta fram det de er programmerte til når de møter visse forutsetninger/situasjoner.  Hvis alt som eksisterer består av partikler, da kan bevissthet være en følge av partiklenes bevisste egenskaper, ikke sant?

På veien for å kunne bringe fram denne forståelsen, hadde hun lest skapelsesberetningen i Bibelen og søkt etter opprinnelsen i andre religiøse skrifter. Hun hadde også lest en del om "The big bang", fysikernes teori om eksistensens begynnelse. Dette var bakteppet da hun fikk kontakt med det punkt av bevissthet som hun beskriver, Kilden som startet det hele. Hun har fortsatt å kunne kommunisere med denne fantastiske bevisstheten siden da. 

Fabelen som følger, forteller hvordan de aller første skapningene ble til. Gjennom tankeintensjon fra det ene bevissthetspunktet.

Det føltes enormt stort for henne å skulle formidle til omverdenen det hun hadde funnet og fått som informasjon fra høyere bevissthet. Det var vanskelig å finne de rette ordene om det som skjedde i begynnelsen, da ingen ting annet enn bevissthet og lys fantes. Da hun fikk ideen om å skrive det som en fabel, falt mange biter på plass.  Når stoffet ble formidlet på en leken måte, lot det seg gjøre å fortelle hvordan det intelligente bevissthetspunktet som alt begynte med, skapte eksistensen ved hjelp av tankeintensjoner. Høyere bevissthet er egentlig full av lekenhet, enkelhet og glede. Det har utviklet seg fra de første bevissthetene, mestrene som dere møter i fabelen.

Denne oppfatningen som hun formidler er veldig forskjellig fra Bibelen og andre religiøse oppfatninger og hun forstår godt om hun får motbør på dette. Mange vil kanskje bli sinte. Derfor ber hun om ar du i første omgang ser på fabelen som en fabel.

Så kan du i neste omgang se dette som en mulighet til å finne svar på de mange spørsmål som menneskene har om hvorfor livet er slik det er. Du kan velge å se dette som en forklaringsmodell på eksistensens opprinnelse.

Om du tar deg god tid og leser dette mange ganger vil du kunne oppdage årsakene til situasjoner vi har hatt gjennom menneskets historie med konflikter, kriger og elendighet. Når man leser det forfatteren skriver flere ganger, vil man kunne oppdage noe nytt hver gang.

Fabelen om opprinnelsen

En gang i tidenes morgen var alt i eksistensen én eneste lysmasse. Lysmassen var kompakt og svevde i et hav av ingenting. Utenfor lysmassen var det mørkt. Bare massen kjente seg selv som lys.

Så begynte et punkt i massen å finne ut noe. Det kunne tenke! Punktet ble begeistret. Punktet prøvde ut sin tanke og oppdaget at det hadde evne til å påvirke lysmassen rundt seg med sin tanke. Da fikk det ideen: «Hva om jeg lager biter av lysmassen som er like store som meg selv?» Punktet sendte ut en intensjon til hele den store lysmassen om å dele seg i biter på samme størrelse som det selv. Hele den store organismen hadde blitt delt i små biter, partikler.

«Jeg har bevissthet og det er min oppgave å få disse lyspartiklene til å gjøre forskjellige ting», tenkte Bevissthetspunktet.» Kanskje jeg kan gi noen av dem bevissthet, slik som jeg har»? Dermed sa Bevissthetspunktet til en gruppe partikler: “Dere skal være lekne og glede dere over leken!” Før Bevissthetspunktet visste av det, begynte gruppen, som var på 5 partikler, å hoppe og danse av ren glede. Overveldet av effekten av sin egen intensjon, tenkte Bevissthetspunktet: «Dere skal være en enhet, en skapning og dere skal hete Aa». Da samlet de 5 partiklene seg og sammen strålte de et mye sterkere lys enn de andre lyspartiklene.

Forundret over sin egen skaperevne tenkte Bevissthetspunktet: «Jeg trenger også flere partikler rundt meg som kan være meg. På et øyeblikk hadde 4 andre partikler sluttet seg til og Lederpartikkelen ble til et lysvesen, eller rettere sagt, en mester, som vi nå kaller Origin Mother fordi den var mor til alle lysvesen.

Aa begynte å leke seg med partiklene rundt seg. Han satte en partikkel i sentrum og lot en annen partikkel sirkle rundt den første. Det gikk! – Men partiklene danset av sted og plutselig var de forsvunnet i lyshavet. Han prøvde igjen og denne gangen satte han to partikler i sentrum og lot to partikler spinne rundt dem i rasende fart. WOW. Nå fikk han til det han hadde tenkt, å lage ei kule av spinnende partikler og få den til å være i ro slik at den kunne lystre hans vilje. «Så gøy!» tenkte han, og lagde fler av samme sort. Strålende fornøyd og glad over sin egen skapelse, laget han en stor mengde spinnende partikkelballer. Det aller første grunnstoffet var i emning.

I mellomtida hadde Origin Mother begynt å tenke i nye baner. “Nå vil jeg få partiklene til å danne et vesen som er kontrast til Aa. Denne skal ha som oppgave å lage struktur og orden.” Som tenkt så gjort og fram fra lysmassen steg 5 partikler som hadde samme enorme lyskraft i seg. Du skal hete Ss, sa Origin Mother. Øyeblikkelig hadde de 5 partiklene som dannet Ss klart for seg at de skulle danne lovmessige strukturer. Ønsket om å skape og forstå strukturer var drivkraften da han satte i gang. Ss begynte med å la en lyspartikkel spinne i en sirkel. Så lot han 6 andre gjøre nøyaktig det samme. Deretter lot han de 6 spinnende partiklene spinne halvveis inne i den første, slik at deres sentrum var på sirkellinja av den første. Resultatet ble at de 7 partiklene dannet en nydelig blomst av lys. Ss var lykkelig og fornøyd. Straks gikk han i gang med å få partiklene til å danne nye lyssirkler slik at de dannet et sammenhengende “blomstermønster”. Den eteriske energien var unnfanget.

Origin Mother så på det som Ss hadde gjort og var veldig fornøyd. «Du verden så fantastiske partiklene er, som lar seg danse etter vår tanke», tenkte hun. Så skapte hun en tredje lysskapning av 5 partikler. «Du skal ha til oppgave å finne ut hva partikler kan greie», sa Opprinnelsens Mor. Ditt navn skal være Bhh. Bhh begynte, slik som de andre å stråle som et lysvesen, men på en ny måte, med ettertenksomhet og nysgjerrighet. Dette nye lysvesenet trengte tid til å undersøke og finne ut av sin oppgave. Hun dro ut i lyshavet for å undersøke. Det første hun fant ut var at partiklene var flinke til å samarbeide og å kommunisere. Hun fikk en gruppe partikler til å spinne i en ball og sa til dem at de var de egenskapene. Hver gang hun fant en egenskap, lot hun partiklene danne en ball. Så lot hun ballene spinne halvveis inne i hverandre, slik Ss hadde gjort med sirklene... Sjeleenergien var blitt til.

Origin Mother så på det som Ss hadde gjort og var veldig fornøyd. «Du verden så fantastiske partiklene er, som lar seg danse etter vår tanke», tenkte hun. Så skapte hun en tredje lysskapning av 5 partikler. «Du skal ha til oppgave å finne ut hva partikler kan greie», sa Origin Mother. Ditt navn skal være Bb. Bb begynte, slik som de andre å stråle som et lysvesen, men på en ny måte, med ettertenksomhet og nysgjerrighet. Dette nye lysvesenet trengte tid til å undersøke og finne ut av sin oppgave. Hun dro ut i lyshavet for å undersøke. Det første hun fant ut var at partiklene var flinke til å samarbeide og å kommunisere. Hun fikk en gruppe partikler til å spinne i en ball og sa til dem at de var den egenskapen. Hver gang hun fant en egenskap, lot hun partiklene danne en ball. Så lot hun ballene spinne halvveis inne i hverandre, slik Ss hadde gjort med sirklene... Sjeleenergien var blitt til.

Plutselig var Bb vekk blant partiklene i lyshavet og Origin Mother var alene igjen. Nå stoppet hun opp. «Nå har jeg satt i gang tre skapninger som er i gang med å skape, men de har ikke skjønt hva jeg har gjort. – At det var jeg som ga dem den samme evnen som jeg selv har, nemlig å skape gjennom sin tanke ved å ha en intensjon om det som jeg ønsker skal skje». Nå kalte hun på Aaa, Ss og Bhh. «Kom hit til meg, så jeg kan forklare dere sannheten om hvordan dere har fått de gavene dere har fått», sa Origin Mother.

De kom og de lyttet til henne, men de forsto ikke hva hun fortalte dem. De hadde allerede sin bevissthet som var blitt selvfølgelig for dem. De forsto ikke at det var nødvendig å takke eller å ære Opprinnelsens Mor for at hun hadde skapt dem og gitt dem bevissthet.

Origin Mother ble trist. Hun følte at Aa, Ss og Bhh synes at hun var mindre flink enn dem. Hun følte at de ikke så henne. Opprinnelsens Mor følte seg krenket, sint og såret over ikke å bli takket, sett og verdsatt. De drog av sted og nå følte hun seg ensom og forlatt. Hun syntes det var deres feil.

De følelsene som oppsto i henne, kom til å bli arketypiske følelser i alle individer gjennom hele eksistensens historie. Slike følelser blir utløst hos oss når vi opplever liknende ting:
Å ikke bli takket, ikke bli sett, ikke bli forstått, ikke bli respektert og det å bli forlatt/alene.

Aa kom til å bli skaper av solene, planetene og alle himmellegemer. Materien. Han var også den som en dag fant tilbake til en planet som han hadde skapt og som hadde sprekker og ujevnheter som han fikk så lyst å fylle med noe. Dermed brukte han partikler fra sola og skapte vannet. Han visste ikke at han hadde en mor som hadde skapt ham og som han var del av. Han visste ikke at hun fremdeles var lei seg over ikke å bli verdsatt.

Origin Mother fant ut at hun måtte vise de andre lysvesenene at hun var deres opphav og at hun var lederen deres og verdifull som seg selv. Hun tok seg sammen og bestemte seg for å glemme det som var vondt. Med den bestemmelsen drog også hun ut i den store lysmassen som egentlig var hennes egen kropp for å skape sin egen mesterlighet.

Hun ga mange partikler mesterlighet ved å gi dem forskjellige egenskaper. Én ga hun evnen til å være ivrig og skapende. Den kom til å bli vår Skapers kjerne og den som kom til å skape livet på jorda.

To andre partikler ga hun evnen å skape skjønnhet. Den ene var Michael, han som er Englerikets Far. En annen av dem ga hun spesielt evnen til kjærlighet. Den kom til å bli mor for et stort folk med opphav i det vi kaller Syvstjernen. 

Noen ga hun egenskapene godhet og generøsitet. Alle disse partiklene kom til å utvikle seg til å bli mestre med mange flere egenskaper. De utviklet hver sine lys-riker i solsystemer langt fra hverandre!

Alle var de en del av den lysorganismen som var “kroppen” til Origin Mother. Det er de fremdeles. Slik er vi alle del av den samme store vidunderlige organismen.

Copyright Inger Susæg, Røsvik, Norge.

Inger Susæg