PÅ TVERS AV DET BESTÅENDE


De universelle egenskapene

Denne lista av gode egenskaper har blitt laget i nært samarbeid med intelligensene i den høyeste dimensjonen, det vil si de mestre som utgikk fra det ene punkt av bevissthet i tidenes morgen som jeg kaller Opprinnelsens Mor i "Historien om opprinnelsen av eksistensen". Man kan også kalle dette punkt som alt og alle har sprunget ut fra, for Guds sjele-essens.
De er de gode egenskapene som trengs for å skape gode samfunn. De mest grunnleggende har eksistert siden tidenes morgen og mange av dem er utviklet gjennom historien.

Fargene representerer nøyaktig den fargevibrasjonen man ser hos de som har den aktuelle egenskapen på sjelenivå.

De universelle egenskapene vil være en sentral og aktiv del av det framtidige fredsgalleriet.


 

 

Livsglede

 


Ro

 


Ærlighet mot meg selv og andre

 


Respekt for meg selv og andre

 

Evne til å endre holdning

 


Å lære av våre erfaringer

 

 


Håp og optimisme

 

Evne til aldri å gi opp på veien til det gode

 


Barnlig og uskyldig glede

 


Å være rettferdig

 

 

Solidaritet

 

Kjærlighet

 

Handlekraft. (Jeg gjør det jeg trenger å gjøre uten å utsette).

 

Likeverd

 

Hjelpsomhet

 

Takknemlighet

 


Medfølelse

 

Omtanke

 


Aksept av meg selv slik jeg er og andre mennesker der de er i sin utvikling

 


Å stole på at andre tar ansvar for seg selv.
 


Evne til å tilgi
 

 

Ære
sølv

 

Ønske om å lære

 
Å se som en utfordring det som synes vanskelig

 


Kreativitet

 

 

Glede over å tilgi

 

Glede over å skape

 

Lekenhet

 

Tillit til egne skapende tanker
skinnende gull

 

Raushet

 


Godhet

 

 

Evne til å lære ved å observere livet

 

Tålmodighet

 

Evne til å innrømme at jeg har gjort noe som ikke tjener meg selv eller andre

 


Glede over å skape og forstå metaforer

 


Evne til å visualisere

 

Å se det vakre i en annens ansikt


 

 


Skjønnhetssans

 


Evne til å gi slipp på det som ikke tjener meg

   

Evne til å være intim uten å være seksuell

 

Mot

 

Å tillate andre å utvikle seg i sitt tempo og på sin måte
 

 
Tillit

 


Å være en god lytter

 


Klarhet

 


Ydmykhet

 


Stolthet over den man er

 


Verdighet 

 

Evne til å se hvordan ens emosjonelle smerte skaper vanskene i ens eget liv.

   

Evne til å føle sannheten i hjertet

 Ansvar for meg selv og for fellesskapet

 


Evne til å si hva jeg mener uten å såre

 


Evne til å se og forstå hvordan andres følelsesmessige smerte former deres liv

 


Aksept og verdsettelse av mangfold

 


Takknemlighet til Jorda, plantene og dyrene, elementalriket, og alle i høyere dimensjoner som bidrar til en god utvikling på jorda

 

Samarbeid

 

Omsorg

 


Fleksibilitet

 


Glede over fellesskap med andre

 

Å holde positive løfter til meg selv og til andre

 


Glede over å gi og over å glede andre

 

David Andor fra Australia har designet livets blomst-kula og Kenneth Lamøy har laget den i mange farger. Takk til dem!