PÅ TVERS AV DET BESTÅENDE


De universelle egenskapene


 

 

Livsglede

 


Ro

 


Ærlighet mot meg selv og andre

 


Respekt for meg selv og andre

 

Evne til å endre holdning

 


Å lære av våre erfaringer

 

 


Håp og optimisme

 

Evne til aldri å gi opp på veien til det gode

 


Barnlig og uskyldig glede

 


Å være rettferdig

 

Kjærlighet

 

Handlekraft. (Jeg gjør det jeg trenger å gjøre uten å utsette).

 

Likeverd

 

Hjelpsomhet

 

Takknemlighet

 


Medfølelse

 

Omtanke

 


Aksept av meg selv slik jeg er og andre mennesker der de er i sin utvikling

 


Å stole på at andre tar ansvar for seg selv.
 


Evne til å tilgi
 

 

Ære
sølv

 

Ønske om å lære

 
Å se som en utfordring det som synes vanskelig

 


Kreativitet

 

 

Glede over å tilgi

 

Glede over å skape

 

Lekenhet

 

Tillit til egne skapende tanker
skinnende gull

 

Raushet

 


Godhet

 

 

Evne til å lære ved å observere livet

 

Tålmodighet

 

Evne til å innrømme at jeg har gjort noe som ikke tjener meg selv eller andre

 


Glede over å skape og forstå metaforer

 


Evne til å visualisere

 

Å se det vakre i en annens ansikt


 

 


Skjønnhetssans

 


Evne til å gi slipp på det som ikke tjener meg

   

Evne til å være intim uten å være seksuell

 

Mot

 

Å tillate andre å utvikle seg i sitt tempo og på sin måte
 

 
Tillit

 


Å være en god lytter

 


Klarhet

 


Ydmykhet

 


Stolthet over den man er

 


Verdighet 

 

Evne til å se hvordan ens emosjonelle smerte skaper vanskene i ens eget liv.

   

Evne til å føle sannheten i hjertet

 Ansvar for meg selv og for fellesskapet

 


Evne til å si hva jeg mener uten å såre

 


Evne til å se og forstå hvordan andres følelsesmessige smerte former deres liv

 


Aksept og verdsettelse av mangfold

 


Takknemlighet til Jorda, plantene og dyrene, elementalriket, og alle i høyere dimensjoner som bidrar til en god utvikling på jorda

 

Samarbeid

 

Omsorg

 


Fleksibilitet

 


Glede over fellesskap med andre

 

Å holde positive løfter til meg selv og til andre

 


Glede over å gi og over å glede andre

 

David Andor fra Australia har designet livets blomst-kula og Kenneth Lamøy har laget den i mange farger. Takk til dem!