PÅ TVERS AV DET BESTÅENDE


Apokalypse - hva betyr det egentlig?

Er vi er inne i en sterk forandring i den kollektive bevisstheten? Er dette overgangen til en ny tid?

Apokalypse er et ord jeg har brukt i flere sammenhenger. Jeg har begrunnet det kaos som vi står oppe i både politisk, åndelig og moralsk, med å si at vi er midt inne i apokalypsen. Jeg vil forklare hvorfor jeg mener det. Ordet betyr egentlig «det som avdekkes» eller «avsløring av kunnskap». I bibelsk sammenheng har uttrykket blitt brukt om «dommedag».  Jeg mener IKKE at vi står midt inne i dommedag, men at vi står overfor meget store forandringer som vil kreve noe av de aller fleste mennesker som lever i den moderne verden. (Bildet er likevel utsnitt av Michelangelo' s "dommedag")

I hele menneskets historie har mennesker aldri kjent til bakgrunnen for vår eksistens. I nesten tjue år har jeg arbeidet aktivt og delvis på full tid, med å finne svar på livets gåter.

Det begynte med at jeg på 1980-tallet begynte å interessere meg for reinkarnasjon, deretter for hva som skjer før og etter livet vi lever på Jorda. Jeg følte underveis at jeg ikke fant gode, entydige svar, så jeg søkte videre gjennom bøker, kurs, selvutvikling og reiser. I 2003 begynte jeg å ta inn en stemme i mitt indre, en stemme jeg kunne skjelne fra mine egne tanker. I dag, etter å ha hatt kontakt med de høyere dimensjoner siden den gangen, har jeg funnet svar på mye av det jeg søkte. Det er helt nye, unike svar som ingen andre har funnet, så det å sette seg inn i arbeidet mitt betyr å legge til side det meste av gamle oppfatninger.

Det jeg formidler er ikke religion! Det betyr ikke at det er historieløst. Underveis har jeg hentet informasjon fra historiske hendelser som er referert til i religiøse skrifter og jeg har forstått hvorfor de oppsto. Det jeg har funnet, er at menneskene har hatt behov for gode leveregler gjennom hele historien. Det har fått intelligente bevisstheter, som til sammen kan ansees å være «del av Gud», til å programmere våre sjelers moralske oppfatning.  De bevissthetene som har gitt disse levereglene har ikke samarbeidet! De har delvis motarbeidet hverandre. Det som skjer i vår tid, er at de holder på å finne én felles forståelse, en sann forståelse om opprinnelsen av eksistensen og om bakgrunnen for at menneskene på Jorda aldri har greid å skape varig fred.

De to viktigste tingene å forstå i forbindelse med tiden vi lever i har røtter veldig langt tilbake:                                                      

1

I eksistensens begynnelse var alt som finnes, én stor, sammenhengende, lys-organisme som hadde ett bevisst punkt. Det delte seg selv opp i biter, det vil si lyspartikler. Denne organismen kom til å inneholde både det gode og det onde, selv om eksistensens natur er god. Ondskapen kom inn med infiltrerende partikler som har dukket opp inne i individer, slik at de individene følte ikke det var galt å oppføre seg uærlig, grådig, arrogant og herskende, med mindre de hadde en moralsk rettesnor. Gjennom kontakt med høyere bevissthet, har jeg funnet hvordan det kom til å bli slik. De bevisstheter som ble skapt av det ene punkt, som kan betraktes som Guds kjerne, utviklet seg til bevissthets-individer. De utviklet seg fra bare noen få partikler. De har måttet gjøre veldig mange erfaringer og feilgrep på veien til der vi er i dag. I dag samarbeider disse store bevisstheter, som til sammen kan betraktes som «Gud». De holder nå på med å trekke ut de negative partiklene som har fått menneskene til å oppføre seg dårlig.  De partiklene tilhører en sol langt borte og blir nå sendt tilbake dit.

Kort fortalt kan vi si at «Gud» egentlig er «Alt som er» og at de mørke sidene ved tilværelsen har vært del av «Gud». Likevel, sentralt i denne forståelsen er lysorganismens kjerne. Den Fantastiske Bevissthet som satte det hele i gang ved å dele seg selv opp i biter, har i løpet av de siste årene, forstått hva som gikk feil gjennom historien. Dette vil føre til forandringer i bevisstheten også på Jorda.

2

Den andre store hendelsen som er i ferd med å skje, er den Sanne Skaperens tilbakekomst. Det som gjør at denne tida er så turbulent, er at den bevissthet som hadde utviklet seg til å bli skaper-bevissthet på Jorda, kom til å bli mistolket og sviktet for lenge siden, slik at han ikke fikk bestemme opver sitt eget skaperverk.

Det var han som skapte den første celle og utviklet livet på Jorda med sin intelligens og sin tankekraft. (Ja, han er en mannlig bevissthet. Tidlig i eksistensens historie, var det to av de aller første bevisstheter som fant på å lage to typer individer for å skape kontraster/forskjellighet. Det ble gjort for å gi framdrift og berikelse fordi alt ellers bare var lys. Skaper-bevisstheten for Jorda er deres «sønn».) Her gjør vi et stort hopp i historien, fram til den første perioden menneskene levde på Jorda.

Da de første to menneskene, mann og kvinne, hadde utviklet seg til en flokk på ca 30 voksne og barn, hadde de enda ikke greid å utvikle det som han ønsket;  Skaper-bevisstheten tok da bolig i en fysisk kropp for å være til stede sammen med dem. En gang, mens han var sammen med dem, ble han veldig sint over noe som skjedde. Dette kunne sees fra den usynlige dimensjonen over Jorda. Det gjorde at «Guds-bevisstheten» som da var blitt infiltrert av mørke partikler uten å forstå det, bestemte at han ikke kunne få fortsette å være ansvarlig på Jorda! Utviklingen i verdensaltet var ikke kommet lenger på daværende tidspunkt! Det kom av mange årsaker som jeg forteller mer om i essayene «Da skaper-intelligensen gikk ned på Jorda I og II". Det som skjedde, er det mest ødeleggende som noensinne har skjedd med menneskene. Det som gjøres nå, i vår tid, har til hensikt å rette opp denne misforståelsen slik at den sanne skaper-bevisstheten blir en enhetlig leder av menneskehetens kollektive utvikling. (Sinne er ikke egentlig en negativ følelse, men en nødvendig reaksjon som vi må lære å beherske og jobbe oss gjennom.)

Det som skjedde den gangen, var at en annen bevissthet, som ikke hadde erfaring, ble satt til å ha ansvar for menneskene i stedet for skaper-bevisstheten. Med andre ord, den bevissthet som menneskene skulle utvikle seg fra, hadde ingen kunnskap om skaperverket! Han ble derimot programmert til å bli elsket betingelsesløst av alle, mens den sanne Skaperen fra da av ble nedvurdert. Han har likevel vært til stede på og rundt Jorda gjennom hele menneskets historie og deltatt i utviklingen her på mange måter. Han har inkarnert med deler av seg selv utallige ganger og lært av sine feil. Han har vært både helt vanlige mennesker, men også vitenskapsmenn, store kunstnere, komponister, konger og statsledere. Som regel har han i disse posisjonene, slik mange andre, blitt infiltrert av de mørke partiklene som nå sendes bort fra Jorda. Og noen ganger har ikke arbeidet hans blitt kjent før etter at det mennesket han var, døde.

Det som skjer nå, er at den sanne Skaper-bevisstheten holder på å få / ta tilbake skaper-kraften og ansvaret for sitt skaperverk og for menneskeheten. Han ønsker ikke den utviklingen vi har opplevd de siste 50 – 60 år. Han ønsker at menneskene skal leve enkelt, nær naturen, bruke kroppen og hendene sine til glede og utvikling og leve i forholdsvis små samfunn. Han ønsker ikke en digitalisert verden. Han ønsker en jordnær tilværelse der vi fryder oss ved å bruke kroppen og sansene våre.

Han ønsker ikke at vi skal ta det som en selvfølge at vi kan reise rundt på jorda på ferie med fly, men leve i mye større grad i det området hvor vi bor. Hans bevissthet kommer til å være tilbake som det vi kan kalle «den kollektive bevissthet» som vi er del av og som vil gi oss den moralske rettesnor, så vel som den bevissthet som vil gi oss ideer og drivkraft til å gjøre de gode tingene for oss selv og for samfunnet.  Uten at menneskene er klar over det, er en slik felles bevissthet, som nå vil bli den sanne skaper-bevissthetens energi, som inneholder gode leveregler og menneskehetens erfaringer, helt nødvendig for at vi skal kunne utvikle vår del av den store organismen, på en positiv, enhetlig og fredelig måte.

 *      Inger Susæg  Juli 2022 All rights reserved.