PÅ TVERS AV DET BESTÅENDE


En epost-samtale med en fysikkstudent

Er arbeidet mitt noe for dere?

 

http://www.becantus.com/Artikkel_%20vibrerende_tomrom.htm

 

Hilsen Inger Susæg

Hei,
Dette er nok dessverre ikke av interesse for våre medlemmer. 

Vennlig hilsen,
 

 

Så rart. Har du lest og forstått artikkelen? :)

 

Hei,
Jeg har lest artikkelen. Problemet er at du ikke fremviser noen form for matematisk deduksjon eller empirisk data for å støtte opp om dine teorier. Det er dette hele den moderne fysikken baserer seg på. Derfor vil ikke dette være av interesse frem til du har gode nok data å vise til.

 Hei igjen!
Takk for at du er seriøs og tar deg tid til å svare! :)

Det du sier er andre ord at fysikere er ikke interessert i hvordan liv oppstår? Hva liv er?

 

De vitenskapelige prinsippene tar jo da ikke funn innen atomfysikken til følge?

Anvender man ikke logisk tenkning?

 

Hei,

 Fysikere er, som alle andre vitenskapsfolk, interessert i å vite hva liv er og hvordan det oppstår. Av den grunn vil du finne utallige definisjoner på liv og forskning på dette innen biologien. Når det gjelder hvordan hjernene våre funker og hva vi tenker og føler vil du også finne masse forskning på dette innen psykologien.

 Vitenskapen tar absolutt funn innen atomfysikken til følge, noe som er en grunn til at vi har sett en slik voldsom oppblomstring innen fagfelt som kvantemekanikk og nanoteknologi de siste årene.

 Når det gjelder logisk tenkning vil dette alltid oppmuntres, og det anvendes mye. Derimot vil ikke teorier funnet ved logisk tenkning kunne aksepteres før de har blitt godt nok argumentert for eller man kan vise til gode nok data som kan tyde på at det stemmer.

 Hei igjen!

Takk! :) Det er hyggelig å møte en som tar seg tid. 

Jeg har funnet gjennom 12 års systematisk arbeid på måter som måtte gå utenfor vitenskapelig tenkning er bl.a. at det er følelser som står i veien for å øke hjernekapasiteten.  Jeg kan love deg at jeg har veldig mye å dele med vitenskapsfolk fra mange disipliner. Jeg har kjempet i mange år for å bli hørt.

Skal jeg da anvende metoder som jeg faktisk motsier i mitt eget arbeid? Jeg ønsker å gi impulser til ny forskning slik at forskere kan se i nye retninger.

 

Så lenge vitenskapen ikke kjenner til, eller bryr seg om, de usynlige energiene som mennesket består av, vil man ikke komme fram til sanne svar.

Jeg gir deg ei side før jeg gir meg. Jeg har flere nettsider... dette er den siste. :) Jeg kommer ikke til å gi opp å nå vitenskaplige miljøer før jeg får sjanse til å formidle det jeg har funnet.

http://www.becantus.com/Om_Inger.htm

 

Takk igjen for fin kunnskap som jeg kan bruke videre!

Hei igjen,

Jeg forstår at du har jobbet lenge med dette og kommet frem til mye. Dessverre er dette irrelevant slik vår vitenskap er bygget opp i dag. Den eneste måten å få gjennomslag for en teori er ved å kunne bevise den empirisk eller ved å argumentere for den matematisk. Man kan argumentere for om dette er bra eller ikke, men det er slik den allmenn aksepterte vitenskapen fungerer for øyeblikket. Beklager dette.

Vennlig hilsen