PÅ TVERS AV DET BESTÅENDE


Da Skaperen gikk ned på Jorda DEL II

Av Inger Susæg  Skevet i Juli 2019

Da den nye skapningen som skulle være i stedet for Skaperen ble satt ned på Jorda, betydde det ikke at Skaperen døde. Nei, han levde videre i over hundre år. Men livet hans ble veldig annerledes.

Jeg kjenner ikke det navnet som skapningen hadde den gangen. Jeg har imidlertid lært han å kjenne som Sananda. Et navn, kanskje lite kjent blant folk flest, men kjent blant mange åndelig søkende. En gang lenge før dette hendte, hadde han lekt seg med partiklene i et solsystem i en annen galakse. Han fant fram til et spesielt spinnemønster som kom til å bli den seksuelle energien. En dag oppdaget Opprinnelsens Mor (Se fabelen) han og tok han med til Sirius, som var (og er) en stor, eterisk sivilisasjon som befinner seg ved den sol i vår galakse som vi kaller stjernen Sirius. Med lysskip tar det bare noen få minutter å bevege seg fra Sirius til Jorda. Han hadde vært lenge på Sirius før det hendte, som jeg forteller om her. Skaperen hadde lært det seksuelle prinsippet av Sananda på Sirius.


Morinatreeet fantes i Polynesia allerede den gangen.

Da han begynte å utvikle de forskjellige dyrene, brukte han den seksuelle spinnemønsteret til formeringsprosessen. Han programmerte dyrene til å være seksuelle bare når de skulle formere seg og det var det han hadde programmert menneskene til også. Da Sananda kom og hadde fått autoritet, kom det til å bli annerledes, både fordi han var et seksuelt vesen og fordi “Gud” (som var styrt av den som Opprinnelsesn Mor var den gangen) trodde det var forløsende energi.

Den skapningen som kom ned på Jorda var ikke bare konstruert av Sanandas energi, men av en mannlig pleiadisk offiser som ble programmert til å være hans energi. (Pleiadefolket har opprinnelse i Syvstjernen, men har eksistert i ett stort og mange mindre lysskip i tusenvis av år. Nå skal de dra tilbake til sin egen opprinnelige sol og holder på å etablere et nytt, eterisk samfunn på en planet ved sin opprinnelige sol.) Pleiaderne er kjent som kjærlighetsfolket fordi deres grunnleggende egenskap er kjærlighet til seg selv og hverandre. Den pleiadiske offiseren hadde bare noen få partikler inne i kroppen til Sananda. Resten av han var det som har vært kalt “hans høyere selv”. Han svevde over og rundt Sananda som om han var hans energifelt.

Noe som har hatt stor betydning for menneskeheten, var de programmeringer som ble gjort på Sananda med den hensikt at han skulle lykkes. Han ble programmert til å ta over Skaperens egenskaper og rolle, til å bli bedre enn han. Vi må huske på at Opprinnelsens Mor ønsket at alt skulle utvikle seg godt, hun ønsket å holde sammen den store “kroppen” som Kosmos er og som hun følte ansvar for. Alle hennes programmeringer er gjort med tanke på at hun skulle ha kontroll over sin skapelse. Hun hadde sett på Skaperen som et redskap for seg selv så derfor hadde han noen av hennes partikler i seg. Nå la hun også noen av sine egne partikler i Sananda da han gikk ned på Jorda i samme form som Skaperen. Sananda skulle bli hennes nye redskap på Jorda.

- Men husk, Opprinnelsens Mor (Se fabelen om opprinnelsen) forsto ikke at hennes egne partikler hadde hennes følelsesmessige smerte, de arketypiske følelsene, sinne, sorg, mindreverdighetsfølelse, ensomhet, følelse av ikke å bli sett, mm. De samme arketypiske følelsene som var med på å bidra til at Skaperen så mørk ut, kom derfor også i Sananda.

Mens jeg skriver dette kommer Skaperen med en ny opplysning som jeg ikke har tenkt over før. Sananda hadde ikke energisystem (chakrasystem) gjennom og rundt kroppen, slik vår skaper hadde skapt rundt seg selv. Det meget spissfindige systemet som Skaperen hadde programmert rundt mennesket for at vi skulle bli en høyerestående art, var det bare han selv som kjente til. Sananda hadde ikke slikt felt... han hadde bare den pleiadiske offiserens bevissthet til å hjelpe seg å huske og å danne oppfatninger, til å lære og til å utvikle seg som individ på Jorda.

Sananda ble programmert til å bli elsket betingelsesløst av alle, både menneskene rundt han, av engler, samt siriske og pleiadiske vesen i de eteriske dimensjonene. Dette gjorde at også Skaperen begynte å elske denne skapningen som så ut som han selv, bare med mannlig kjønnsorgan. Han gjorde sitt aller beste for at Sananda skulle lære og forstå livet i fysisk form. Han prøvde å lære bort sine egne egenskaper og ferdigheter!

Mennesket er på en måte skapt i Skaperens bilde, slik det faktisk står i bibelen... Det betyr at de programmeringene som Skaperen gjorde da han var til stede med sin bevissthet i de første to menneskene fortsatt virker i cellene og energisystemet til menneskene på Jorda.
Da Sananda overtok Skaperens plass, ble menneskene også av Sanandas energi, en energi som ikke hadde kunnskap om skaperverket og som ikke hadde utviklet seg gjennom millioner av år slik Skaperen hadde. Dette har gjort at mestrene som har forsøkt å hjelpe menneskeheten, til alle tider har forsøkt å finne den kunnskap som delvis ble borte da Skaperen ble fratatt sin autoritet. (Nå er denne kunnskapen tilbake fordi Skaperen har vært tl å finne tilbake til seg selv og forløse sin smerte i tillegg til det jeg har gjort for han.)

Da menneskene ble Sanandas energi , fikk vi seksualiteten i en annen form enn slik Skaperen hadde planlagt. Siden Sananda var programmert til å være elsket betingelsesløst, ble seksualitet forbundet med kjærlighet av menneskene... Når vi i fortida har følt oss tiltrukket av et menneske av det annet kjønn, har det ofte vært den seksuelle energien som gjorde at det kunne bli veldig sterkt... Da var vi av Sanandas energi og kunne elske den andre betingelsesløst... noe som har ført til det å forelske seg. Denne måten å bli sammen på er derfor uheldig fordi vi blir “forført” av en energi som vi tror er kjærlighet. Når den seksuelle tiltrekningen er over, kan det plutselig være tomt mellom to som trodde de elsket hverandre. Derfor er det så viktig å ta seg tid til å bli glad i hverandre. - Og å bruke tid til å bli kjent med hverandre og bli glad i den andre for det han/hun er.

Sananda kom fra en annen galakse der det fantes bare ganske få individer. Han hadde ikke utviklet to forskjellige kjønn, slik det er i vår galakse. Han var derfor i utgangspunktet enkjønnet. Dette er årsaken til at noen mennesker gjennom historien har følt tiltrekning til det samme kjønn. Nå, da hans energi skal bli svakere og svakere i menneskeheten og Skaperens sanne energi /bevissthet skal vinne over de oppfatninger som råder blant menneskene, kommer menneskeheten til å vokse inn i en to-kjønnet forståelse, slik vi er ment å være.

En kommentar til den utviklingen innen seksuell legning vi har sett de seinere år. Det finnes mange mennesker på Jorda som er inkarnert fra Pleiaderiket. Allerede den gang Sananda ble satt ned på Jorda, støttet av en pleiadisk offiser, ble pleiadefolket programmert til å inkarnere her. I dag er det veldig mange av de ny-pleiadiske (nå kalt centauriske fordi de består av partikler fra sola Alfa Centauri B) som er i inkarnasjon.
De har inkarnert i menneskekropp, men kommer altså utenfra. De aller fleste av dem er lysarbeidere eller åndelig søkende mennesker. De er opprinnelig androgyne, enkjønnet. De har vært programmert til å overta jorda og det har lagt sterke føringer på menneskene i en periode. Nå når Mesterne har funnet ut hva som skjedde i opprinnelsen og de sender alle de mørke partiklene tilbake til side respektive soler, må også alle de som er inkarnert utenfra avslutte sine planer. Når de dør, må de forlate Jorda og returnere til sine egne univers.

Mestrene er enda i en ganske intens aktivitet for å nå ut til alle dere som er mennesker, men som er inkarnert utenfra og som tror det skal skje en overgang fra 3. til 5. dimensjon!
De jobber med å få dem/dere til å forstå at de gamle planene er stoppet. Det er ikke mulig for fysiske mennesker å gå over i 5. dimensjon, som sådan. Våre kropper er fysiske. Mange menneskers eteriske cellenivå er i 5. dimensjon fordi de er kloke og snille. I den “Nye Himmel” -dimensjonen rundt Jorda er det opplæringsprogram for de døde i hvordan man forløser følelsesmessig og i hvordan man kommer høyere i frekvens.

Skaperen har forløst sin smerte og er i stand til å ta ansvar for sitt eget skaperverk og for menneskeheten. For at det skal kunne bli én felles forståelse for alle, vil framtidens Jords bevissthets-områder bare kunne inneholde partikler fra vår egen sol. De husker alle Skaperens gamle programmeringer. Derfor må alle partikler og skapninger som har opphav i andre soler, reise hjem til sitt eget opphav.

Copyright Inger Susæg