PÅ TVERS AV DET BESTÅENDE

Du bestiller via epost Eller du ringer 95154025.
Det ligger regning med varen og du betaler når du har mottatt.
Vi selger våre bøker med ISBN-nummer også via  bokhandel for samme pris til kunde.

 

Heftet som viser vei til en helt ny måte å tenke på innen forskning.

En ny tilnærming. Betydningen av bevissthet i forskning og utvikling.

Våre tanker og følelser er like virkelige som den fysiske verden, men til nå har de hatt liten betydning for vitenskapelig forskning. Forskere tar sine tanker for gitt, som verktøy for sine liv og sitt arbeid. De ser ikke betydningen av bevissthet.

Forfatteren ser imidlertid tanker som en del av mennesket. Betydningen av følelser ser ut til å bli ignorert i de fleste vitenskapelige miljøer. Dette heftet hevder at følelser er en ekstremt viktig del av mennesket og knyttet til hele kroppen. Følelsene er sjelens språk og drivkraften i menneskers liv. Heftet inkuderer også teorier om hvordan det hele begynte og Forfatteren mener å ha bevis for hvordan bevissthet har opphav i partiklenes bevisste egenskaper.   44 sider.

Pris kr 150 + porto.


ISBN 978-82-999430-0-0
 

Boka som kan revolusjonere helsevesenet!

"Livsenergien og cellenes hemmelighet"

Hva er det som gjør at det oppstår smerter i kroppen? For å finne det ut, måtte Inger Susæg lære seg å tenke på en ny måte. I stedet for å ta piller, begynte hun å observere hvordan tankene og følelsene virker inn på kroppen. Denne boka presenterer det hun fant gjennom 9 års arbeid. Utdrag fra boka  Metoden i kortform

Livsenergien og cellenes hemmelighet
kr 200,


ISBN 978-82-999430-1-7

Heftet som gir livet en ny dimensjon:

Hva skjer når vi dør?
Hva er lurt å vite mens du lever?

Heftet er basert på forfatterens egne erfaringer med kontakt med den eteriske dimensjonen der de som er døde befinner seg. Den forteller hva som skjer når vi dør og hvordan vi kan trene oss opp til å ha kontakt med våre nærmeste. Den beskriver hvordan det er å leve i den usynlige dimensjonen og hvordan det går an å ha kontakt med familiemedlemmer og venner som er døde, men som fortsatt lever i eterisk form.
24 sider.     Denne teksten er utdrag fra boka
Heftet "Hva skjer når vi dør?" Kr 100,-

NY!

Utdrag fra innledningen

Fabelen om Opprinnelsen

Er det mulig at Gud består av partikler? Kan alt som eksisterer faktisk være en stor partikkelorganisme som på en eller annen måte er sammenkoblet? Kunne Gud ha mistet kontrollen over den enorme organismen som Kosmos er, langt tilbake i tid? Kunne noen “der oppe” ha gitt forklaringer til menneskene som ikke var helt sanne, men med formål å gi gode leveregler og verdier?
Kan denne forklaringsmodellen som blir presentert i dette heftet gi mulige svar på de mange paradoks og ubesvarte spørsmål ved tilværelsen?
Fabelen om opprinnelsen beskriver på en leken måte hvordan alt i eksistensen har utviklet seg fra bevisstheten til ett bevissthets-punkt i midten av en enorm lysmasse. – Hvordan alt har blitt til gjennom tankeintensjoner og programmeringer av partiklene som alt består av. 31 sider.

Fabelen om Opprinnelsen med kommentarer
kr 110,-

Livskraften er felles for alle

Dette studieheftet ble laget i 2009 og kom ut i forbindelse med Fredsgalleriet i Kjøpmannsgata i Trondheim den sommeren. Det ble utgitt under pseudonymet Ina Uller, da fortfatteren, Inger Susæg, allerede den gangen opplevde å arbeide i motvind. I dag anbefaler hun gjerne å lese dette heftet i forkant av boka Livsenergien, se ovenfor. Planen var å lage flere studiehefter som tilsammen skulle bli bok etter hvert. Det ble ikke slik, så boka ovenfor kan betraktes som studiehefte II.
Heftet inneholder den grunnleggende tenkninga bak nettsida  - At vi alle må begynne med oss selv for å skape fred, både inne i oss selv, i familien, i lokalsamfunnet og på verdensplan. - Det er følelsene som er drivkraften bak handlingene våre. Heftet er derfor skrevet med tanke på engasjement og fredsarbeid på lokalplanet. Heftet oppmuntrer til bevisstgjøring og styrking av selvoppfatning, slik at man kan stå for egne meninger og kjempe for de gode verdiene
. Mer om innholdet her

Livskraften er felles for alle kr 30,-

Sølvmykke med Livets blomst

Det er dette mønsteret partiklene spinner i inne i hver eneste celle. Den usynlige energien som gjør at alt som lever vokser og utvikler seg. Livsenergien.

Smykket er spesialdesignet av Sabine Seifert, tysk smykkekunstner som i mange år var bosatt i Norge. Smykket er 2,2 cm i diameter og kjedet er44 cm-

Sølvsmykke med Livets blomst i kjede kr 380,-

Hvordan er livet etter døden? Er det et Paradis? Er det i Himmelen?

(utdrag fra heftet: Hva skjer når vi dør?)

Jeg begynte å oppdage det da en gutt som bodde i nærheten plutselig døde. De følgende dagene fikk jeg ansiktet hans sterkt opp i bevisstheten gang på gang. Jeg skjønte plutselig at han ville si meg noe fra den tilstand han var i.. Da jeg åpnet meg for det, forsto jeg umiddelbart at han ville at jeg skulle formidle til foreldrene hans at han hadde det bra. Dette skjedde på den tida jeg hadde oppnådd opplysthet (det vil si, kontakt med universell bevissthet). Det var starten på kontakten med den dimensjonen der de døde menneskene befinner seg. I dag, 10 år senere, kan jeg fokusere på døde mennesker som jeg kjenner og kommunisere med dem ved hjelp av tanken. Jeg kan også i noen tilfeller ta inn ansiktet og stemmene deres. Jeg vet det umiddelbart når noen i den usynlige dimensjonen vil kommunisere  med meg. Det skjer med en tankeimpuls og at jeg plutselig begynner å tenke på en som er død..

Når vi dør, forlater vi den fysiske kroppen. Det vil si at sjelen vår tar med seg den eteriske kroppen over i en usynlig dimensjon der partiklene spinner på en annen måte enn i den fysiske verden. Den fysiske kroppen består av atomer og molekyler, det vil si partikler som spinner slik at de danner de kjemiske karbon- forbindelsene som kroppen består av. I den eteriske kroppen spinner energien som vist nederst på sida.

Like etter dødfallet er det vanlig at den døde befinner seg i nærheten av hjemmet, eller hos noen de er glad i. Det er nemlig slik på "den andre sida" at man forflytter seg ved å fokusere på den eller det man vil dra til. Det kan skje lynraskt over lange avstander. Som regel er det slik at når begravelsen er over, blir de veiledet av andre døde eller engler til et sted der de kan utvikle seg videre. De kan etter hvert skape sitt eget hjem ved å visualisere det! Det er nemlig slik at tanker fungerer som kreativ energi i forhold til lyspartikler. Så mange velger å skape seg et hjem som likner på det hjemmet de forlot på jorda. Mange velger å skape et miljø rundt seg ved hjelp av tanken; hage med trær og blomster, f. eks. Derfor er det lurt å legge merke til hvordan både ting og natur ser ut mens vi lever i den fysiske verden!

Når begravelsen er over, blir de som er døde vist det stedet som er mest naturlig for dem å høre til, det vil si det eteriske området som ligger nærmest der de bodde på jorda. Der vil de treffe andre mennesker som de kjenner fra før. Som oftest skaper menneskene i den usynlige dimensjonen felles områder der de har samarbeid, gruppearbeid, utstillinger, samlinger av forskjellig art.  I tillegg til å kommunisere med tanken, brukes det bilder og skrift i eterisk energi. Det finnes faktisk bøker i den eteriske dimensjonen! En mann fortalte meg at han hadde funnet ut hvordan han kunne male på lerret, omtrent slik han gjorde det mens han levde på jorda, ved å se for seg fargene på paletten. En dame fortalte meg at hun hadde begynt å bake. Menneskene der har ikke fordøyelsessystem, så det er ikke mulig å spise slik vi gjør på jorda, men lukt og duft finnes så oppfinnsomme mennesker finner måter å bruke de mulighetene de har.

Det finnes flere vibrasjonsnivåer som de døde kommer til. Tilsammen består faktisk den eteriske energien av 12 dimensjoner og hver av de består av 12 undernivå, men det er ikke mennesker i mer enn noen få av dem. En menneskesjel kommer dit den hører hjemme i forhold til sin vibrasjon, det vil si hvor stor evne han/hun har til takknemlighet, kjærlighet, raushet, samarbeid, tilgivelse og vilje til å legge bak seg vonde hendelser som har skjedd i livet. Det er nemlig de følelsesmessige sårene i sjela som bestemmer vibrasjonsnivået. De som jobber aktivt med seg selv for å finne sine følelsesmessige sår og forløse gjennom å tilgi, ikke minst seg selv, og å be om tilgivelse, kommer videre til en høyere dimensjon. Noen velger etter en stund å vie seg til tjeneste for andre. De fordeler oppgaver mellom seg eller arbeider i grupper. Da kan det hende de drar til andre steder rundt jorda for å bygge opp eteriske dimensjoner der det ikke har vært det tidligere. Den store befolkningsveksten har gjort at det er et stort behov for ny kunnskap og nye rom i den eteriske dimensjonen. Tidligere hadde engler funksjoner som å vise på plass nye døde eller bringe dem videre til høyere frekvente dimensjoner når de var klare for det. Nå er det  både menneskesjeler og engler som gjør det.

 

Utdrag fra innledningen til heftet,

"Fabelen om opprinnelsen" med kommentarer

Hvordan går det an å komme med de påstandene som forfatteren hevder i dette heftet? Det er fordi hun har funnet ut hvordan følelsene påvirker bevisstheten. Resultatet av mange års arbeid viste henne at negative følelser som stammer fra små og store vonde hendelser, danner begrensende tanker som hindrer oss i å tro på oss selv, som hindrer oss i å se og forstå hva som er mulig.  Det vil si, slike følelser (f. eks. frykt, mindreverdighetsfølelse, sinne, selvbebreidelse, skam, skuffelse og lignende) hindrer oss i stor grad i å strekke oss lenger enn det bestående!

Etter å ha jobbet med selvutvikling og fjernet slike begrensende tanker og følelser i mange år, ble hun i stand til å forstå mer og mer av eksistensens natur, det vil si, av det som ikke er kjent verken i vitenskap eller religioner. Hun fikk til og med kjennskap til ting som arkeologer og historikere ikke har funnet. I dag kan hun kommunisere med intelligente vesener, mestre, som har utviklet seg fra det som hun forteller om i denne fabelen. De har utviklet seg fra enkeltpartikler, som i gruppe hadde evne til å tenke selvstendige tanker.  Hun spør dem ofte nye spørsmål om hvorfor verden er slik den er. – Og hun får svar som har blitt mer og mer logiske etter hvert som hun har arbeidet med dette. Selv om denne beretningen er formulert som en fabel, legges den også fram som en teori som vitenskapsfolk kan tenke over og bruke som utgangspunkt for forskning

Hun mener, at etter hvert må vitenskapen innse at livet har utviklet seg fra bevissthet. Da er det veldig interessant å forstå hva bevissthet er. Hvordan bevissthet har oppstått. Til alle tider har filosofer framsatt teorier om sammenhengen mellom materie og ånd. Forfatteren kom etter hvert fram til at vi må helt tilbake til utgangspunktet for eksistensen for å finne svar. Det er disse hun presenterer her.

Når man studerer partiklene som danner atomer og molekyler fra en ny vinkel, kan man oppdage at partiklene har en rekke egenskaper som må anses å være bevisste egenskaper. De må bl.a. kunne huske, samarbeide, kommunisere og ha tillit for å kunne danne alle de grunnstoffene som fins. Når man vet at partiklene i tillegg er i stand til å danne forbindelser og reaksjoner mellom atomene, er man ikke i tvil om de må ha evne til å la seg bli programmerte til å utføre ganske så kompliserte oppgaver. De må ha en enorm evne tll å huske, det vil si de må ha en minnebank og evne til å ta fram det de er progrtammerte til når de møter visse forutsetninger/situasjoner.   Du kan finne mer om dette på hennes hjemmeside becantus.com. Hvis alt som eksisterer består av partikler, da kan bevissthet være en følge av partiklenes bevisste egenskaper, ikke sant?

Fabelen som følger, forteller hvordan de aller første skapningene ble til. Gjennom tankeintensjon fra én fantastisk bevissthet/intelligens. 

Det føltes enormt stort for henne å skulle formidle til omverdenen det hun hadde funnet og fått som informasjon fra høyere bevissthet. Det var vanskelig å finne de rette ordene om det som skjedde i begynnelsen, da ingen ting annet enn bevissthet og lys fantes. Da hun fikk ideen om å skrive det som en fabel, falt mange biter på plass.  Når stoffet ble formidlet på en leken måte, lot det seg gjøre å fortelle hvordan det intelligente bevissthetspunktet som alt begynte med, skapte eksistensen ved hjelp av tankeintensjoner. Høyere bevissthet er egentlig full av lekenhet, enkelhet og glede. Det har utviklet seg fra de første bevissthetene, mestrene som dere møter i fabelen.

 Denne oppfatningen som hun formidler er veldig forskjellig fra Bibelen og andre religiøse oppfatninger og hun forstår godt om hun får motbør på dette. Mange vil kanskje bli sinte. Derfor ber hun om ar du i første omgang ser på fabelen som en fabel.

Så kan du i neste omgang se dette som en mulighet til å finne svar på de mange spørsmål som menneskene har om hvorfor livet er slik det er. Du kan velge å se dette som en forklaringsmodell på eksistensens opprinnelse.

 Om du tar deg god tid når du leser dette, vil du kunne oppdage årsakene til situasjoner vi har hatt gjennom menneskets historie med konflikter, kriger og elendighet. Når man leser det forfatteren skriver flere ganger, vil man kunne oppdage noe nytt hver gang.