PÅ TVERS AV DET BESTÅENDE

Vi selger våre bøker med ISBN-nummer også via bokhandel for samme pris til kunde.
Vær klar over, det du kjøper her i nettbutikken kommer opp som et eget vindu i nettleseren din.
NB! Om du ikke får til å kjøpe via PayPal, kan du sende meg en epost og du betaler via bank.

 


ISBN 978-82-999430-0-0
 

Boka som kan revolusjonere helsevesenet!

"Livsenergien og cellenes hemmelighet"

Hva er det som gjør at det oppstår smerter i kroppen? For å finne det ut, måtte Inger Susæg lære seg å tenke på en ny måte. I stedet for å ta piller, begynte hun å observere hvordan tankene og følelsene virker inn på kroppen. Denne boka presenterer det hun fant gjennom 9 års arbeid. Utdrag fra boka  Metoden i kortform

Livsenergien og cellenes hemmelighet
kr 200,-


ISBN 978-82-999430-1-7

Heftet som gir livet en ny dimensjon:

Hva skjer når vi dør?
Hva er lurt å vite mens du lever?

Heftet er basert på forfatterens egne erfaringer med kontakt med den eteriske dimensjonen der de som er døde befinner seg. Den forteller hva som skjer når vi dør og hvordan vi kan trene oss opp til å ha kontakt med våre nærmeste. Den beskriver hvordan det er å leve i den usynlige dimensjonen og hvordan det går an å ha kontakt med familiemedlemmer og venner som er døde, men som fortsatt lever i eterisk form.
24 sider.     Denne teksten er utdrag fra boka
Heftet "Hva skjer når vi dør?" Kr 100,-

Livskraften er felles for alle

Dette studieheftet ble laget i 2009 og kom ut i forbindelse med Fredsgalleriet i Kjøpmannsgata i Trondheim den sommeren. Det ble utgitt under pseudonymet Ina Uller, da fortfatteren, Inger Susæg, allerede den gangen opplevde å arbeide i motvind. I dag anbefaler hun gjerne å lese dette heftet i forkant av boka Livsenergien, se ovenfor. Planen var å lage flere studiehefter som tilsammen skulle bli bok etter hvert. Det ble ikke slik, så boka ovenfor kan betraktes som studiehefte II.
Heftet inneholder den grunnleggende tenkninga bak nettsida  - At vi alle må begynne med oss selv for å skape fred, både inne i oss selv, i familien, i lokalsamfunnet og på verdensplan. - Det er følelsene som er drivkraften bak handlingene våre. Heftet er derfor skrevet med tanke på engasjement og fredsarbeid på lokalplanet. Heftet oppmuntrer til bevisstgjøring og styrking av selvoppfatning, slik at man kan stå for egne meninger og kjempe for de gode verdiene
. Mer om innholdet her

Livskraften er felles for alle kr 30,-

Sølvmykke med Livets blomst

Det er dette mønsteret partiklene spinner i inne i hver eneste celle. Den usynlige energien som gjør at alt som lever vokser og utvikler seg. Livsenergien.

Smykket er spesialdesignet av Sabine Seifert, tysk smykkekunstner som i mange år var bosatt i Norge. Smykket er 2,2 cm i diameter og kjedet er44 cm-

Sølvsmykke med Livets blomst i kjede kr 350,-

NY!  Et bidrag til en ny forståelse av eksistensen som kan være interessant for viteskapen.

 

Hvordan startet det hele?
Tekster om opprinnelsen til livet

Disse tekstene er basert på logisk filosofi og noen av de rådende vitenskaplige teorier, og til og med noe av det som står i bibelen.  Den er også basert på kommunikasjon med de usynlige dimensjonene gjennom mange år.
Forfatteren oppnådde i 2007 det som i åndelige skrifter kalles opplysthet. Det betyr at man oppnår utvidet bevissthet og kan hente informasjon fra en universelle bevisstheten. Dette heftet er et bidrag til å vise vei til en ny vitenskapelig forståelse der bevissthet får en mye viktigere rolle. 32 sider
Utdrag fra heftet

Tekster om opprinnelsen til livet kr 100,-

Heftet er under revisjon.

Hefte som viser utstillingen  "LIV"
av Inger

Heftet som inneholder mye av stoffet som er presentert på denne hjemmesida, er i A5 format.
Det viser utstillingen "LIV" i miniformat. De fleste bildene er med i miniatyr.
Det er Familien Spørresen, som i tillegg til forfatteren som stiller undrende spørsmål om eksistensen - og som  får logiske, men annerledes svar enn de vi er vant til å få fra lærebøker og utdanning. 
Pris kr 100,- Bestilles på tlf. 95154025

Utstillingen er også til leie som vandreutstilling.
Alle bildene og alle informasjonsark er laminerte slik at de er enkle å sende i posten og sette opp ved hjelp av klebemasse. Inforark for oppsetting og ideer til presentasjon samt undervisningsopplegg følger med
Utstillingen sendes tilbake til forlaget etter avtalt utstillingsperiode.

Er du interessert i å leie utstillinga, får du tilsendt heftet gratis.

Passer godt for bibliotek, alle skoleslag inkl. høgskoler og universitet idet den viser stoffet som er presentert på denne hjemmesida. Det koster kr 5000,- å leie utstillingen i 3 uker.

Hvordan er livet etter døden? Er det et Paradis? Er det i Himmelen?

(utdrag fra heftet: Hva skjer når vi dør?)

Jeg begynte å oppdage det da en gutt som bodde i nærheten plutselig døde. De følgende dagene fikk jeg ansiktet hans sterkt opp i bevisstheten gang på gang. Jeg skjønte plutselig at han ville si meg noe fra den tilstand han var i.. Da jeg åpnet meg for det, forsto jeg umiddelbart at han ville at jeg skulle formidle til foreldrene hans at han hadde det bra. Dette skjedde på den tida jeg hadde oppnådd opplysthet (det vil si, kontakt med universell bevissthet). Det var starten på kontakten med den dimensjonen der de døde menneskene befinner seg. I dag, 10 år senere, kan jeg fokusere på døde mennesker som jeg kjenner og kommunisere med dem ved hjelp av tanken. Jeg kan også i noen tilfeller ta inn ansiktet og stemmene deres. Jeg vet det umiddelbart når noen i den usynlige dimensjonen vil kommunisere  med meg. Det skjer med en tankeimpuls og at jeg plutselig begynner å tenke på en som er død..

Når vi dør, forlater vi den fysiske kroppen. Det vil si at sjelen vår tar med seg den eteriske kroppen over i en usynlig dimensjon der partiklene spinner på en annen måte enn i den fysiske verden. Den fysiske kroppen består av atomer og molekyler, det vil si partikler som  spinner slik at de danner de kjemiske forbindelsene som kroppen består av. I den eteriske kroppen spinner energien som vist nederst på sida.

Like etter dødfallet er det vanlig at den døde befinner seg i nærheten av hjemmet, eller hos noen de er glad i. Det er nemlig slik på "den andre sida" at man forflytter seg ved å fokusere på den eller det man vil dra til. Det kan skje lynraskt over lange avstander. Som regel er det slik at når begravelsen er over, blir de veiledet av andre døde til et sted der de kan utvikle seg videre. De lærer ganske fort hvordan de kan skape sitt eget hjem ved å visualisere det! Det er nemlig slik at tanker fungerer som kreativ energi i forhold til lyspartikler. Så mange velger å skape seg et hjem som likner på det hjemmet de forlot på jorda. Mange velger å skape et miljø rundt seg ved hjelp av tanken; hage med trær og blomster, f. eks. Derfor er det lurt å legge merke til hvordan både ting og natur ser ut mens vi lever i den fysiske verden!

Når begravelsen er over blir de som er døde vist det stedet som er mest naturlig for dem å høre til, det vil si det eteriske området som ligger nærmest der de bodde på jorda. Der vil de treffe andre mennesker som de kjenner fra før. Som oftest skaper menneskene i den usynlige dimensjonen felles områder der de har samarbeid, gruppearbeid, utstillinger, samlinger av forskjellig art.  I tillegg til å kommunisere med tanken, brukes det bilder og skrift i eterisk energi. Det finnes faktisk bøker i den eteriske dimensjonen! En mann fortalte meg at han hadde funnet ut hvordan han kunne male på lerret, omtrent slik han gjorde det mens han levde på jorda, ved å se for seg fargene på paletten. En dame fortalte meg at hun hadde begynt å bake. Menneskene der har ikke fordøyelsessystem, så det er ikke mulig å spise slik vi gjør på jorda, men lukt og duft finnes så oppfinnsomme mennesker finner måter å bruke de mulighetene de har.

Det finnes flere vibrasjonsnivåer som de døde kommer til. Tilsammen består faktisk den eteriske verden av 12 dimensjoner og hver av de består av 12 undernivå, men det er ikke mennesker i mer enn noen få av dem. En menneskesjel kommer dit den hører hjemme i forhold til sin vibrasjon, det vil si hvor stor evne han/hun har til takknemlighet, kjærlighet, raushet, samarbeid, tilgivelse og evne til å legge bak seg vonde hendelser som har skjedd i livet. Det er nemlig de følelsesmessige sårene i sjela som bestemmer vibrasjonsnivået. De som jobber aktivt med seg selv for å finne sine følelsesmessige sår og forløse gjennom å tilgi, ikke minst seg selv, og å be om tilgivelse, kommer videre til en høyere dimensjon. Noen velger etter en stund å vie seg til tjeneste for andre. De fordeler oppgaver mellom seg eller arbeider i grupper. Da kan det hende de drar til andre steder rundt jorda for å bygge opp eteriske dimesjoner der det ikke har vært det tidligere. Den store befolkningsveksten har gjort at det er et stort behov for ny kunnskap og nye rom i den eteriske dimensjonen. Tidligere hadde engler funksjoner som å vise på plass nye døde eller bringe dem videre til høyere frekvente dimensjoner når de var klare for det. Nå er det menneskesjeler som gjør det.