På søken etter svar...

Det som er skrevet på linkene under, ble til i 2005 mens jeg holdt på med å jobbe med Frigjøringsnøklene for å oppnå utvidet bevissthet. Kanskje det kan hjelpe deg på veien mot et nytt ståsted?
Det ble revidert i 2009 og litt i 2023.

Hjem til startside for becantus.com


Kan det tenkes at vi trenger en helt ny måte å tenke på, slik at vi må forandre oppfatningen av oss selv og av eksistensen... hvem vi er og hva som er hensikten med å være her? Kan det tenkes at vi alle er EN energi-organisme som utvikler seg ved at vi gjør valg hvert eneste øyeblikk?

Kan det være slik at måten menneskene i dag oppfatter verden på, holder oss fast i en situasjon som menneskeheten ikke lenger er tjent med... at det som stadig fører til ufred og lidelse, er vår oppfatning av oss selv og hverandre.

Hovedfokus er hvordan alt forandrer seg når vi betrakter alt i skaperverket som bevissthet og som enhet.  Siden vi ikke har visst hvordan energiene fungerer, har vi vært nikkedukker av vår egen overbevisning som holder oss fast i det verdensbildet vi har i dag.  Menneskeheten trenger en ny måte å tolke livet på! 

Hva er det som får oss til å skape konflikter og urettferdighet? Vi har funnet ut at det er de følelsesmessige smertene som hver enkelt av oss bærer med oss. De er drivkreftene bak alle slags negative tanker og handlinger, det er 'drivstoff' i alle konflikter mellom mennesker.  Likevel blir ikke det vi føler sett på som viktig av forskning eller myndigheter, men sett på som en del av privatlivet og ikke medregnet i fredsarbeid...!

Når vi forstår de nødvendige endringene vi kan gjøre,  vil vi få tilgang til den enorme bevisstheten som vi er deler av. Vi er direkte forbundet med Den Universelle bevisstheten. Vi ER alle sammen tilkoblet den Universelle energiens bevissthet. 
Vi har alle ansvaret for å bruke den frie viljen vi har fått for å snu utviklingen på jorda i en positiv retning. 

Vi tror ikke det kan gjøres gjennom politiske, økonomiske eller religiøse løsninger med dagens tenkemåter.  Vi har funnet, at det må gjøres fra innsiden av hvert eneste menneske og i en fullstendig ny ramme. 

*      Inger Susæg 2009