PÅ TVERS AV DET BESTÅENDE


Da Skaperbevisstheten gikk ned på Jorda i fysisk kropp

Dette essayet bygger på informasjon som forfatteren har fått ved å kommunisere med den bevissthet som skapte livet på Jorda. Informasjonen her er unik og går forbi det man kan forske seg til via vitenskapelige metoder, men er likevel mulig å forstå gjennom logisk resonnement.

av Inger Susæg

Dette skjedde på den tida menneskerasen nylig var blitt utviklet. Det har stor innflytelse på det som skjer på Jorda i dag og for det store bevissthetsskiftet som vi står midt oppe i. Det bygger på den evne jeg har utviklet til å kommunisere med høyere bevissthet. MER

Forhistorien

Darwin hadde rett i noen av sine studier, men ikke i alt. Han kalte det "naturlig utvalg", men ga egentlig ikke svaret på hvordan en art kom til å utvikle seg til en annen. Det var en annen biolog, Herbert Spencer, som levde på samme tid, og som hadde studert Darwins arbeid, som la fram ideen "survival of the fittest". (Overlevelsen av den mest egnede) Det er ingen logisk teori, fordi det innebærer at partikler opererer på egen hand, som om legoklosser blir et hus eller en bil om man strør dem utover gulvet og venter på at de skal danne det av seg selv!

Den teorien som er kalt utviklingslæren representerer en måte å tenke på som innebærer at livet på Jorda er utviklet gjennom veldig lang tid. Når man forstår bevissthetens og dermed mestrenes betydning gjennom eksistensens historie, forstår man at det tok ikke så lang tid som Darwin og Pence antok.

Det var ikke slik at den sterkeste av en art gjennom lang tid utviklet seg til en ny art, slik biologene mener i dag. Det var skaperbevisstheten som valgte to individer av en art, som han plasserte seg inne i. Gjennom sin tankeintensjon og visualiseringsevne, skapte han ett individ av hvert kjønn og gjennom det, en ny art. Slik skapte også Skaperen den første mann og kvinne. De ble utviklet fra to høytstående aper, arter som han har latt dø ut med hensikt.

Mens han brukte sin tankekraft for å skape det nye dyret, plasserte han sin bevissthet inne i det dyret som var utgangspunktet for det nye dyret, som om han var det nye dyret. Han "designet" og skapte helt nye dyr på denne måten gjennom hele for-historien.

De første menneskene

Skaperbevisstheten fikk etter hvert et ønske om å skape en skapning som skulle være individuelt besjelet, og som skulle kunne være innbyggere i hans rike.  Han ønsket at de skulle utvikle seg som høyerestående individer, slik han kjente det fra de eteriske rikene (lysriker som er usynlige for oss) som finnes i andre solsystem.

Han ønsket å ta utgangspunkt i en apeart. Han kunne ikke omdanne en ape som hovedsakelig gikk på fire, til to-beinte, oppreiste skapninger i én operasjon. Han gjorde det i to mellomledd, av skapninger som gradvis fikk mindre pels, begynte å gå på to, og fikk mer og mer ansiktstrekk som vi kjenner som menneskelige i dag.

Dette skjedde på et kontinent som lå midt i Stillehavet på den tida. Øygruppen Hawaii er rester av det kontinentet. Skaperen sier at menneskene i Polynesia er lik menneskene han skapte den gang. De er etterkommere etter de aller første menneskene. Han sier at han transformerte dem bare en gang, men forandret genene deres for at de skulle utvikle mangfold.

Menneskene var nakne. De hadde ingen pels, slik apene hadde hatt, men tynn og sårbar hud. Selv om det var varmt der, var det ofte regn og det var ikke enkelt for dem å finne løsninger for hvordan de skulle leve. De hadde enda ikke i særlig grad utviklet redskaper til å hjelpe seg med. Selv om de ble individuelt besjelet, greide ikke de første menneskene helt å finne ut av hvordan de skulle leve livet slik Skaperbevisstheten ga dem impulser om. Etter ca 100 år hadde de utviklet en gruppe som fremdeles levde nesten som dyr. Da bestemte han seg for selv å gå ned i fysisk form og være sammen med dem for å vise dem vei.

Han plasserte seg i en skapning som kunne være på Jorda sammen med dem og synlig for dem. Han kom i denne omgang til å se litt ut som det vi kjenner til som et neandertaler-menneske. Da hadde han gitt den skapningen avanserte evner til å bruke som en guse-skikkelse som kunne være blant dem. Det var et individ av den arten som var forløper for mennesket. Derfor ble de første menneskene litt redde for han til å begynne med. Men så gikk han i gang med sin tankekraft og ga dem ly for regn og vind. Da forsto de at han ville dem godt.  Og så begynte han å vise dem hvordan de kunne bruke naturen til å skape ting de hadde bruk for. Samtidig forklarte han dem telepatisk via sjelene deres, hvordan han ønsket at de skulle organisere livet. De hadde jo ikke utviklet språk, men kommuniserte med lyder og telepati mellom sjelene deres.

Han gikk ivrig i gang med oppgaven, men han var også veldig mye for seg selv, sier Skaperbevisstheten. For første gang kunne han oppleve hva det vil si å være i en fysisk kropp og være blant trær, blomster, fugler og dyr. Han kunne se sitt eget skaperverk med egne fysiske øyne, som seg selv. Han var på Jorda i mange år.

Skaperbevisstheten ble fratatt råderetten over sitt eget skaperverk ved en stor feiltolkning og misforståelse.


"Kilden" til alt som fins", det bevissthetspunkt som alt har utgått fra, som jeg forteller om i "Historien om Opprinnelsen", har nå greid å HUSKE det som skjedde da Skaperen var nede på Jorda i fysisk kropp sammen med de aller første menneskene.
Kilden, forsto enda ikke menneskets fysiske natur. I andre riker som Kilden hadde satt i gang i andre solsystemer, fantes bare lysvesen. De hadde ikke fysiske kropper. Den pleide å plassere seg med sine kjernepartikler i sentrum av de mestre den hadde skapt og gi dem impulser om å være gode og snille.

Da Kilden så Skaperen fra oven, så den bare det store lyset han hadde i sentrum av brystet, hans sjel. Den så ikke at han var et fysisk vesen! Kilden forflyttet seg til hjertet hans, slik mestrene gjør med sin tanke og havnet inne i det fysiske hjertet! Kilden fikk sjokk! Den ble redd, sint og desperat etter å komme seg ut av dette pumpende, røde rommet!
Skaperens hjerte holdt på å stoppe, men Kilden kom seg da ut til slutt og Skaperen levde videre. Kilden trodde at han ville stenge den inne og forsto ikke at han bare hadde skapt et vesen av en helt annen natur enn de lysvesen som fantes i andre solsystemer.

Denne hendelsen gjorde at Kilden fratok Skaperens hans evne til å manifestere ved sin tanke og ga den til en skapning som den hentet i et annet solsystem, en skapning som ikke hadde greie på det fysiske skaperverket.

Dette skjedde da Skaperen hadde vært på Jorda i 37 år, Skapningen som Kilden sendte ned i et individ av samme genmateriale, så omtrent likedan ut, men hadde penis. Skaperen hadde ønsket å være androgyn, altså uten kjønn, for han ville være der for både menn og kvinner, så han hadde plassert seg i en ung kvinnekropp som han hindret i å utvikle bryster. 

Den energien som "Opprinnelsenes Mor" var, hadde oppdaget at alle skapninger hadde masse lys i seg når de var seksuelt opphisset og fikk orgasme, så hun var blitt overbevist om at den seksuelle energien var en forløsende energi som løste opp følelsesmessig smerte. Det gjør den ikke. følelsene ligger lagret i de partiklene som vår sjel består av. Det var imidlertid grunnen til at den skapningen ble sendt ned på Jorda i stedet for Skaperen, hadde penis. Han hadde utviklet den seksuelle energien i en annen galakse en gang lenge før dette skjedde, men Opprinnelsens Mor visste om han og tok han hit.

Han ble programmert til å ta over Skaperens energi, til å bli elsket betingelsesløst og til å være bedre enn Skaperen. Skaperen, derimot, ble samtidig fratatt sin autoritet over sitt eget skaperverk, noe som gjorde han helt fortvilet. Etter hvert oppdaget han at han måtte programmere seg til å være denne nye skapningen for å kunne fungere som Skaper når det var noe han ville utrette. 

Denne hendelsen har hatt en enorm innflytelse på menneskene i hele menneskehetens historie.

Nå, i 2023 er Skaperen tilbake som seg selv og han samarbeider med alle mestrene, inkludert Kilden, "Origin Mother" om å finne nye løsninger for menneskeheten.

Etterord fra forfatteren

Jeg ble sterkt pålagt å forløse hans emosjonelle smerter fra det livet i perioden 2003-2007. Da gjorde jeg det, som om jeg var han. Jeg var i stand til det fordi jeg hele mitt liv har hatt en av hans sjelekomponenter knyttet til meg. Han har selv måttet forløse sine egne mange vonde følelser i ettertid.

Da Skaperen gikk ned på Jorda DEL II

 

Copyright Inger Susæg 2018 Revidert juli 2023