PÅ TVERS AV DET BESTÅENDE


Interessant partikkel-observasjon

2 hydogenatomer og 1 oksygenatom
som danner vann.

Prøv å tenke deg at du er et elektron i et oksygenatom. Da ville du være en av åtte av akkurat samme type som deg selv, som spinner rundt kjernen. Hva måtte du gjøre for at atomet du er del av skulle være oksygen? - Jo, da måtte du samarbeide med de andre elektronene og med partiklene i kjernen (som i oksyget består 16 partikler,  8 nøytroner og 8 protoner) om å spinne på akkurat din plass i atomet. Kanskje var du en av partiklene i det ytre skallet?

Hvilke evner og egenskaper måtte du ha for å kunne utføre jobben som elektron i et oksygenatom?
 
Du måtte...

  • Vite hvordan et oksygenatom blir dannet. Hvor mange partikler dere må være og hvordan dere spinner.
  • Huske akkurat den atomstrukturen du er i for øyeblikket.
  • Kommunisere med de andre partiklene for å danne riktig avstand, og danne molekyler.
  • Samarbeide med de andre partiklene om å danne akkurat det atomet.
  • Ha tillit til de andre, at de gjør jobben sin. Ha tillit til deg selv på samme måte.
  • Være likeverdig med alle de andre partiklene. Alle gjør en like viktig jobb.
  • Være utholdende. Om du ble lei og stakk av, ville det ikke være et oksygenatom.

Dette er bevisste egenskaper!
Kan du finne ut om elektroner har flere bevisste egenskaper?

Hvis det oksygenatomet som du er med på å utgjøre støter på to hydrogenatomer og forholdene ligger til rette for det, vil du plutselig være med å danne et vannmolekyl! - For som elektron i oksygenatomet vet du at dere samarbeider med elektroner i hydrogenatomer for å danne vannmolekyler. Da må du spinne hver fjerde gang du spinner rundt kjernen i hydrogenatomet... fordi siden du er et elektron i det ytre skallet, vet du at det er din oppgave å skape bindingen til hydrogenet.

Om du og de andre partiklene skulle danne mer en ett molekyl, slik at dere faktisk danner vann, blir bildet og jobben enda mer komplisert! 

Dette er måten å vise partiklenes bevisste egenskaper og brillianse. Det trengs litt tid og forestillingsevne, men det er det virkelig verdt! Du vil begynne å få en helt ny oppfatning om eksistensen...  Etter hvert som det blir flere som innser dette, vil det kunne fornye vitenskapelig tenkning og forskning på en revolusjonerende måte.

2015

Inger Susæg