Becantus
forlag * galleri * undervisning


forelesninger / foredrag

Inger holder gjerne foredrag og forelesninger om oppdagelsene hun har gjort om celler og om partikler. Hun holder også gjerne foredrag om de oppdagelser som hun har gjort om psyken.

Her er en artikkel som viser hvordan hun resonnerer.

Her er forslag til tema for foredrag:

Cellebevissthet. Hva er det som gjør at et lite frø kan bli til en plante eller et tre? Hva er det som gjør at celler begynner å dele seg og utvikle seg til individer av så forskjellige arter som på jorda? En redegjørelse om eterisk energi og hvordan den er til stede i alt levende.

Inger hevder at alt består av partikler, til og med følelses-energien, drivkraften inne i mennesker. Hun forklarer hvordan følelsesenergi virker i menneskekroppen og utenfor. Hun har funnet hvordan partikler spinner som følelse og vil svært gjerne komme i kontakt med vitenskapsfolk som studerer partikler for å finne ut om noen av deres funn kan være deres egne følelser?

Kan det virkelig være mulig å påvise at partikler har former for bevissthet? Ja, mener Inger. Hun vil gjerne møte vitenskapsfolk fra alle fagmiljøer innenfor naturvitenskapene for å forklare og underbygge påstanden. MER

Livsenergi. Det er noe som gjør at vi lever, som gjør at vi vokser og utvikler oss. Det er noe som finnes i alt som lever, som enda ikke er kjent for vitenskapen. Inger mener å ha funnet svaret gjennom å tenke helt annerledes enn tradisjonell vitenskap gjør og at det hun har funnet vil ha stor betydning for all naturvitenskaplig forskning. MER

Utvidet bevisthet (opplysthet) betyr evne til å hente informasjon direkte fra den universelle bevisstheten. Inger oppnådde å bli fullt opplyst i 2007, men har ikke blitt lyttet til av vitenskapsfolk eller media enda. Hun kan forklare hvordan man får tilgang på universell bevissthet. Det er en tilstand der du får tilgang til sann innsikt i de fleste områder av livet, til og med av universell forståelse, avhengig av hvor hardt du jobber og hvor villig du er til å oppnå det. Frigjøringsnøklene

Om forløsning av irrasjonell frykt - angst. Ingers grundige arbeid med seg selv førte til at hun oppdaget hvordan angst oppstår og hva som skal til for å løse den helt opp. Hun oppdaget et fenomen i den menneskelige psyken som hun kaller gordiske knuter. De dannes av situasjoner der personen opplevde et katastrofalt utfall etter å ha gått inn for noe med kjærlighet og positive intensjoner. Det dannes da en lovmessighet i personens psyke der underbevisstheten er overbevist om at det er slik som den irrasjonale smerten sier. MER

Eksempler på flere grensesprengende foredrag HER

Pris for 3 timers foredrag kr 5000,-

Kurs

  1-dags seminar gir innføring i metoden som Inger utviklet for å forløse følelsmessig smerte. Et slikt seminar kan passe for deg som vil lære hvordan følelsene dine påvirker kroppen. Dette seminaret kan med fordel tas av helsepersonell med tanke på innsikt i egen og andres psyke. Det gir en teoretisk innføring i metoden som er beskrevet i boka "Livsenergien og cellenes hemmelighet".
Antall deltakere inntil 35.

Pris for seminaret, kr 8000,-  for arrangøren.  Hvis kurset er arrangert av Becantus koster det kr 1000,- pr deltaker.

  2-dagers kurs gir innføring i personlig bruk av Frigjøringsnøklene. Dette holdes i grupper på inntil 8 personer og innebærer å lære seg å bruke metoden Frigjøringsnøklene i praksis. Det innebærer at deltakerne må innstille seg på å gå inn i følelsene sine i løpet av kurset for å erfare hvordan de kan bruke disse redskapene. Dette kurset er for deg som går inn for å utvikle deg selv enten det er for å bedre livskvaliteten eller det er for å oppnå større klarhet i forhold til forskning og nytenkning.
Når mange nok er interressert, vil det blir satt opp videregående kurs.

Pris for 2-dagskurs, kr 15 000 for arrangøren. Hvis kurset er arrangert av Becantus koster det kr 2000,- pr deltaker. I tillegg kommer reise- og overnattingskostnader.

Veiledning

Inger gir også personlig veiledning til deg som vil lære deg å bruke Frigjøringsnøklene grundig. Telefon eller Skype. Da må du være villig til å gå tilbake til minner i ditt eget liv på en meget grundig måte.
Pris for ca 2 timer Kr 750,-

Hvis noen vil ka kontakt med mennesker som er døde, kan Inger i noen tilfeller formidle kontakt. Dessverre ikke alltid, for menneskesjeler liv etter døden kan ta mange forskjellige veier. Når hun blir kontaktet om dette, vil hun kunne søke via bevisstheten din til nære slektninger - eller hun vil be om å få komme hjem i det området der den som døde bodde. I noen tilfeller er ikke sjelen gått over, men befinner seg i nærheten. Vi er nemlig nødt til å kjenne vedkommende ved navn, bilde og/eller tilhørighet for å ta kontakt med de som er gått over i den eteriske dimensjonen.
Pris for en slik kontakt er kr 300,- i nærområdet.

Om noen lenger unna tar kontakt, vil det bli avtalt pris i hvert enkelt tilfelle. I noen tilfeller kan det gjøres pr telefon.