PÅ TVERS AV DET BESTÅENDE

 

Et nytt fredsperspektiv

Dette er en presentasjon i bilder, ord og musikk.  Den viser et fredsperspektiv som tar utgangspunkt i hva menneskene har til felles. Ved å studere livsenergien har forfatteren kommet fram til en rekke oppdagelser som hun mener alle mennesker på jorda kan enes om på tvers av religioner og kulturer.

DVD'en passer for diskusjonskvelder og til bruk i ungdomsskolen og videregående skole.

Å få kjøpt direkte fra forfatteren

   

Det indre barnet

CD med en dyp avslapningsøvelse og som leder deg tilbake til minner du trenger å se på. Den leder deg til å forløse det som var vondt, slik at du kan legge det bak deg.

Å få kjøpt direkte fra forfatteren

Finnes på engelsk, se nedenfor.

   

The inner child

CD with a deep relaxing exercise, which lesds you back to memories you need to look at. It explains how you can release what hurts, so that you can let go of it and put it behind you.

For purchase in this webshop