Fred begynner med tilgivelse!
Tilbake til Galleriet

Kan vi finne svar ved å tenke annerledes? Hva har alle mennesker til felles? Det er en energi i alt som lever. Livsenergi. Ved å observere livet og studere livsenergien, kan alle mennesker bli enige om noe. Vi kan bygge broer mellom kulturer, religioner og nasjoner. Svarene ligger rett foran øynene våre når vi har tid å stoppe og tenke.

Når vi ser oss om i verden er det følelser som er årsaken til vold og krig. Grådighet. Hevngjerrighet. Egoisme. Beskyldninger. Det er følelsene som er drivkraften til handlingene i alle menneskers liv. Er det mulig å stoppe krig ved å lære oss å bearbeide følelser? Vi trenger innsikt i menneskets psyke.

Vi må lære oss å tilgi som en viktig del av fredsarbeid. - Vi kan alle lære oss å legge vonde minner bak oss. Det må til for å skape varig fred. Det er vanskelig å peke på andre og fortelle dem hva de skal gjøre. Vi må faktisk begynne med oss selv! 

Utstilling 2014

Blogg

Foredrag og workshop

Kan du være enig i dette?

 • Det finnes en energi i alt som lever. Livsenergi.

 • Livsenergien er det som skiller et menneske fra en skulptur.

 • Livsenergien er felles for alle mennesker, uansett språk, religion og hudfarge.

 • Livsenergien aksepterer oss akkurat slik vi er, hvor vi enn bor, hva vi enn gjør.

 • Livsenergien aksepterer alle våre valg og gir oss nye muligheter hele tiden.

 • Livsenergien dømmer oss ikke... Vi må innse at det er vi mennesker som dømmer oss selv og hverandre.

 • Livsenergien tar ikke side i konflikter eller kriger. Den gir liv til stridende parter. Den er nøytral.

 • Livsenergien skaper ikke konflikter. Den bare ER.

Bildet til høyre viser hvordan det er i dag...

Vi forventer passivt at noen skal ordne opp for oss. Legg merke til at den lille gutten er den eneste som undrer seg over helt andre ting...
Kanskje skulle flere av oss se nye veier?

Klikk på bildet for å gjøre det større.

Hvert eneste menneske er del av menneskeheten. Det enkelte menneskes valg influerer på helheten. Derfor må vi begynne med oss selv for å skape en god verden.

Se for deg, at på skoler og universiteter, på arbeidsplasser, - i regjeringsbygninger og rådhus over hele verden… og hjemme på kjøkkenet... snakker alle om hvordan vi kan skape fred og rettferdighet i verden ved å tenke på en ny måte. Ved å lære oss å erkjenne følelser - og å tilgi. Tenk om tilgivelse var samtaleemne over alt!

Det handler om holdningen til livet. Å oppdage at vi tilsammen er en stor bevisst organisme. Tilsammen er vi en stor familie. Hvert eneste menneske har en oppgave når vi ser på oss selv betyningsfulle.

Når du arbeider aktivt med
disse egenskapene
, får du nye ideer om hvordan skape fred på jorden

Inger Susæg

Her er eksempler på hvordan du kan begynne:

 • å akseptere oss selv slik vi er.

 • å akseptere andre der de er på sin vei.

 • å tilgi oss selv og be andre om tilgivelse.

 • å tilgi andre.

 • å se vår forskjellighet som verdifull og som kilde til glede og utvikling.

 • å jobbe med å gi slipp på fordommene overfor det som er annerledes.

 • Aktivere alle de gode egenskapene.

Vi skal selvfølgelig aldri tålerere dårlig oppførsel som er gjort med vilje! Hverken andres eller vår egen.

Metode for frigjøring av sinne og frustrasjon

Se for deg mennesker som har vært i krig med hverandre... Omfavne hverandre. Synge sammen. Danse sammen. Spise sammen. Hva er du villig til å gjøre for at det skal skje?

Når du tenker over det, tror jeg at du vil bli overrasket og spørre deg selv: "Hvorfor har jeg ikke tenkt på denne måten før?" Vel. Endringene skjer nå!

YouTube presentasjon om denne måten å tenke på

Det ligger mange års arbeid bak denne websiden. Inger setter stor pris på gaver for det globale arbeidet hun gjør.
Hvis du/dere bruker websiden som grunnlag for eget arbeid alene eller i større sammenhenger, kontakt
 

 

 

En spesiell opplevelse


En hilsen fra grunnleggeren

Jeg har jobbet med mange forskjellige ting og lært av livets skole. Vært til sjøs som ung, lærer, barnehageassistent, batik-kunstner, høgskolelektor i drama. I de siste 17 år har jeg jobbet med selvutvikling. Derfor har jeg blitt engasjert i fredsarbeid. Emosjonelle sår får oss til å tenke negativt. Jeg mener fred på jorda må begynne med oss selv. Deg og meg.

Jeg har en annen ide. Vi i rike land må betale mer for varene. Derfor jeg foreslår: De som dyrker eller produserer en vare skal ha mer enn alle de andre leddene i slagskjeden. Ingen skal ha lov til å ta mer en den som /produserer. Jeg mener det går an å lage en internasjonal lov om dette.
Det er på tide å handle i forhold til det vi ser er urettferdig og galt i den verden vi lever i. Vi trenger virkelig å verdsette den fantastiske planeten som vi lever på, glede oss over fellesskap med andre og ikke minst, å engasjere oss i det vi er opptatt av.

Gjennom å arbeide tett med min sjels bevissthet i mange år har jeg fått innsikt i eksistensens sanne natur. Partiklene som alt består av, er bevisste. De har blitt programmert over lang tid, slik at det fysiske livet oppsto på vår planet. Jeg kommuniserer og samarbeider også med mennesker som er døde, men som lever i eteriske dimensjoner i luftrommet over hele jorda. De arbeider nå veldig aktivt i forhold til menneskene for å skape fred på jorda på tvers av landegrenser og religioner. Alle disse rommene har samme nye oppfatning. Det gir stor grunn til optimisme for framtida.

Varm hilsen fra Inger Susaeg 
Jeg er ansvarlig for denne nettsiden.

 

 

Inger Susæg

 

epost

Telefon

 

Mobiltelefon

 0047 95154025