PÅ TVERS AV DET BESTÅENDE


Hvordan er livet etter døden?
Er det et Paradis? Er det i Himmelen?

(utdrag fra heftet: Hva skjer når vi dør?)

Jeg begynte å oppdage det da en gutt som bodde i nærheten plutselig døde. De følgende dagene fikk jeg ansiktet hans sterkt opp i bevisstheten gang på gang. Jeg skjønte plutselig at han ville si meg noe fra den tilstand han var i.. Da jeg åpnet meg for det, forsto jeg umiddelbart at han ville at jeg skulle formidle til foreldrene hans at han hadde det bra. Dette skjedde på den tida jeg hadde oppnådd opplysthet (det vil si, kontakt med universell bevissthet).

Det var starten på kontakten med den dimensjonen der de døde menneskene befinner seg. I dag, 10 år senere, kan jeg fokusere på døde mennesker som jeg kjenner og kommunisere med dem ved hjelp av tanken. Jeg kan også i noen tilfeller ta inn ansiktet og stemmene deres. Jeg vet det umiddelbart når noen i den usynlige dimensjonen vil kommunisere  med meg. Det skjer med en tankeimpuls og at jeg plutselig begynner å tenke på en som er død..

Når vi dør, forlater vi den fysiske kroppen. Det vil si at sjelen vår tar med seg den eteriske kroppen over i en usynlig dimensjon der partiklene spinner på en annen måte enn i den fysiske verden. Den fysiske kroppen består av atomer og molekyler, det vil si partikler som  spinner slik at de danner de kjemiske forbindelsene som kroppen består av. I den eteriske kroppen spinner energien som vist nederst på sida.

Like etter dødfallet er det vanlig at den døde befinner seg i nærheten av hjemmet, eller hos noen de er glad i. Det er nemlig slik på "den andre sida" at man forflytter seg ved å fokusere på den eller det man vil dra til. Det kan skje lynraskt over lange avstander.

 Som regel er det slik at når begravelsen er over, blir de veiledet av andre døde til et sted der de kan utvikle seg videre. De lærer ganske fort hvordan de kan skape sitt eget hjem ved å visualisere det! Det er nemlig slik at tanker fungerer som kreativ energi i forhold til lyspartikler. Så mange velger å skape seg et hjem som likner på det hjemmet de forlot på jorda. Mange velger å skape et miljø rundt seg ved hjelp av tanken; hage med trær og blomster, f. eks. Derfor er det lurt å legge merke til hvordan både ting og natur ser ut mens vi lever i den fysiske verden!

Når begravelsen er over blir de som er døde vist det stedet som er mest naturlig for dem å høre til, det vil si det eteriske området som ligger nærmest der de bodde på jorda. Der vil de treffe andre mennesker som de kjenner fra før. Som oftest skaper menneskene i den usynlige dimensjonen felles områder der de har samarbeid, gruppearbeid, utstillinger, samlinger av forskjellig art.  I tillegg til å kommunisere med tanken, brukes det bilder og skrift i eterisk energi.

Det finnes faktisk bøker i den eteriske dimensjonen! En mann fortalte meg at han hadde funnet ut hvordan han kunne male på lerret, omtrent slik han gjorde det mens han levde på jorda, ved å se for seg fargene på paletten. En dame fortalte meg at hun hadde begynt å bake. Menneskene der har ikke fordøyelsessystem, så det er ikke mulig å spise slik vi gjør på jorda, men lukt og duft finnes så oppfinnsomme mennesker finner måter å bruke de mulighetene de har.

Det finnes flere vibrasjonsnivåer som de døde kommer til. Tilsammen består faktisk den eteriske verden av 12 dimensjoner og hver av de består av 12 undernivå, men det er ikke mennesker i mer enn noen få av dem. En menneskesjel kommer dit den hører hjemme i forhold til sin vibrasjon, det vil si hvor stor evne han/hun har til takknemlighet, kjærlighet, raushet, samarbeid, tilgivelse og evne til å legge bak seg vonde hendelser som har skjedd i livet.

Det er nemlig de følelsesmessige sårene i sjela som bestemmer vibrasjonsnivået. De som jobber aktivt med seg selv for å finne sine følelsesmessige sår og forløse gjennom å tilgi, ikke minst seg selv, og å be om tilgivelse, kommer videre til en høyere dimensjon. Noen velger etter en stund å vie seg til tjeneste for andre. De fordeler oppgaver mellom seg eller arbeider i grupper.

Da kan det hende de drar til andre steder rundt jorda for å bygge opp eteriske dimesjoner der det ikke har vært det tidligere. Den store befolkningsveksten har gjort at det er et stort behov for ny kunnskap og nye rom i den eteriske dimensjonen. Tidligere hadde engler funksjoner som å vise på plass nye døde eller bringe dem videre til høyere frekvente dimensjoner når de var klare for det. Nå er det menneskesjeler som gjør det.