Becantus
forlag * galleri * undervisning


Utstillingen handler om hvordan perspektivet på livet forandrer seg når man gjennom logisk resonnement kan finne fram til partikkelbevissthet. Utstillingen er laget på plastlaminat og tilgjengelig for skoler, universitet, bibliotek, museer o.l. Det er også laget et hefte om utstillingen som er til salgs fra forlaget.

Her er et lite utdrag fra utstillingen

Tenk over hva du gjør akkurat nå:
Du leser disse ordene og oppfatter innholdet av dem. Du kan høre lydene i rommet. Du kan kjenne lukten i rommet. 

Hva er det som gjør at øynene dine kan se?  
Kan det være fordi partiklene som de består av kan SE?

Hva er det som gjør at du forstår innholdet?
Kan det være fordi partiklene som du består av, er BEVISSTE?

Hva er det som gjør at du kan høre?
Kan det være fordi partiklene som du består av, kan HØRE?

Hva er det som gjør at du kan lukte?
Kan det være fordi partiklene som du består av, kan LUKTE?

 

 

En avisartikkel fra lokalavisa NordSalten 18. juli 2014, fra åpningen av utstilllinga